Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα (για την διάγνωση αλλά και την επισκευή χρησιμοποιούνται μηχανήματα και ειδικά εργαλεία τα οποία κάποιος βρίσκει μόνο σε κάθετες μονάδες ή εξουσιοδοτημένα συνεργεία) καθώς και η τεχνογνωσία και το άρτια εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό, παρέχει ασφάλεια στους πελάτες.